Владата денеска ја прифати и препораката на КЗБ во установите за згрижување и воспитание на деца, да се зголеми бројот на згрижени деца во воспитните групи до две годишна возраст – најмногу до 15 деца, а во воспитните групи од 2-6 годишна возраст – најмногу до 20 деца.Автор: Администратор
Објавено на: 11/05/2021 17:26