Студенти од Македонија направија видео за прва помош при епилептичен напад.

Видео изработено по повод Недела на мозокот 2018 година, проект на Одборот за човекови права и мир при Македонската медицинска студентска асоцијација (ММСА).

Сè што можете да направите доколку сте сведок на епилептичен напад е да се погрижите за неговата и својата безбедност и да чекате додека да заврши.

[photo]Автор: Администратор
Објавено на: 20/03/2018 01:11