Владата на Република Македонија денеска ќе ја разгледа Нацрт-одлуката за одобрување на периодот за закуп на градежно земјиште во ТИРЗ Скопје 1 и за висината на закупнината за „Баумер ДООЕЛ Скопје“ чија матична компанија е „Баумер Холдинг АГ“ од Швајцарија.

На денешната 62. владина седница, чиј почеток е закажан во 12 часот, е и информацијата во врска со донесувањето на Национална стратегија за мали и средни претпријатија (2018-2023) со Предлог-стратегија и Акциски план.

На предлог на Министерството за внатрешни работи ќе биде разгледан и Предлог-законот за странци и Предлог-акцискиот план за воспоставување на надворешен механизам за контрола над работата на лицата со полициски овластувања и припадниците на затворската полиција.

Владата ќе се произнесе и во однос на иницијативата на Управата за заштита на културното наследство за прогласување на манастирот Св. Андреја – Матка за културно наследство од особено значење, во поткатегорија големо значење, за Република Македонија.

На дневниот ред на владината седница се предвидени и други точки од планот за работа на Владата и од интерес на граѓаните.Автор: Администратор
Објавено на: 03/04/2018 09:04