На веб страницата на Министерството за финансии http://www.finance.gov.mk денеска се објавени извештаи со увид во приходите и трошоците на општините.

– Министерството за финансии, во рамки на реформите за транспарентност и отчетност, објави нови податоци во кои јавноста претходно немаше увид. Станува збор за најнови податоци за извршување на буџетите на општините за првата половина од 2017 година, се вели во соопштението од Министерството за финансии.

До извештаите може да се пристапи на линкот http://www.finance.gov.mk/files/u3/Juni%202017%20za%20web_0.xls Приходи и расходи на Единиците на локалната самоуправа 30.6.2017Автор: Администратор
Објавено на: 17/07/2017 12:22