Конкурентноста на македонскиот туристички производ на светскиот пазар е се поголема, а тоа директно се рефлектира на учеството на туристичката индустрија во бруто домашниот производ на државава.

Девизниот прилив во 2018-та година по основ на туризам, бележи пораст од 16,7% во споредба со 2017та година. Првите два квартали од 2018та година споредбено со истиот период претходната година, бележат пораст на девизниот прилив од повеќе од 20%, односно, за 26,49% девизниот прилив по основ туризам е повисок во првиот квартал на 2018та година, споредбено со минатата, а вториот квартал бележи дури и поголем раст – 27,45% за истиот период. Третиот квартал во 2018та година остварил 147,08 милиони американски долари или покачување на девизниот прилив за 8,8% од претходната година. Четвртиот и последен квартал го следи трендот на пораст и бележи 14,2% поголем девизен прилив за разлика од четвртиот квартал во 2017та година.

Континуитетот во зголемувањето на девизниот прилив од посети на странски туристи се должи на мерките и активностите кои се преземаат од страна на целиот турстички сектор во земјава.

Oчекувањата на Агенцијата за туризам за 2019та година се посета на нашата земја од 1,3 милиони туристи, кои ќе остварат 4 милиони ноќевања и девизен прилив од 420 милиони американски долари. Овие позитивни статистики се резултат на континуираната работа на Агенцијата за туризам,а а се однесуваат на зголемената промоција и поддршката која ја дава институцијата за реализација на проекти значајни за развој на нови туристички содржини. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија водејќи се од својата заложба за континуиран развој, унапредување и афирмација на туризмот, а имајќи ги предвид предностите и економската корист од развојот на оваа стопанска гранка, инвестира и работи на раелизација на програмски активности, со цел да се овозможи подобра и поефикасна туристичка понуда.Автор: Администратор
Објавено на: 19/03/2019 10:25