Ѓорче Петров добива нови рекреативни зони. Завршено е мапирањето на велосипедската и пешачката патека во с.Кучково.

Мапирани и обележани се

8 км. пешачка и

4,5 км. велосипедска патека во кружна форма.

Жителите на општината и градот Скопје добиваат одлично урбанизирано место за спорт и рекреација во најубавиот туристичко-планински предел во општина Ѓорче Петров.

Поставени се:

4 видиковци

5 информативни табли со мапи, 15 информативни табли за културни знаменитости, 23 патокази, корпи за отпад, клупи и столбчиња за одбележување на трасата.

Инвестицијата е на Биро за регионален развој при Министерството за локална самоуправа и на општина Ѓорче Петров, а постапката ја спроведуваше Центарот за развој на скопскиот плански регион.Автор: Администратор
Објавено на: 12/08/2022 15:45