Повеќето луѓе се ежат кога го слушаат сопствениот глас. Аверзијата кон сопствениот глас е толку вообичаена што за него е воведен професионален термин: соочување со сопствениот глас, пишува Гардијан.

Зошто се случува ова?

Одговорот на ова прашање често ни се служи во медиумите, започнувајќи од тоа што обично го слушаме нашиот глас додека разговараме. Во тој процес, добиваме звук пренесен однадвор, односно проток на воздух и звук што се пренесува внатрешно преку коските. Таквиот пренос на звук низ коските обезбедува богати ниски фреквенции што не се содржани во звукот пренесен во воздухот. Кога го слушаме снимениот глас без овие фреквенции, тоа звучи повисоко и поразлично за нас. Во основа, причината што не ни се допаѓа нашиот снимен глас е затоа што не звучи како што очекуваме.

Врската помеѓу гласот и идентитетот

Силк Полман, психолог од Универзитетот во Есекс, шпекулира дека овој факт создава кај нас гнев и аверзија кон нашиот глас, заради расчекорот што се случува помеѓу она што го слушаме и нашите внатрешни очекувања. Таа верува дека нашиот глас игра голема улога во формирањето на идентитетот, затоа секој од нас се чувствува непријатно кога ќе сфати дека неговиот глас не е таков каков што го замислува. Некои истражувања покажаа дека оваа теорија дава само делумно објаснување. На пример, во една студија објавена во 2013 година, учесниците требаше да ја оценат атрактивноста на различни снимени говорни примероци. Кога нивниот глас беше тајно додаден на овие примероци, тие беа оценети значително повисоко отколку кога свесно го препознаа нивниот глас.

Покрај тоа, целосно објаснување за овој феномен може да се најде во низа претходни студии објавени пред децении.

Важната улога на нелингвистичките елементи

Во нивните експерименти во 1966 година, психолозите Фил Холцеман и Клијд Руси заклучиле дека справувањето со сопствениот глас се јавува не само како резултат на разлики во очекуваната фреквенција, туку и како невообичаено откритие кое излегува на виделина откако ќе се знае сето она што може да се пренесе со сопствениот глас. Како резултат, нашиот глас не само што звучи различно од нашите очекувања, туку ги открива и аспектите на нашата личност што можеме целосно да ги сфатиме само откако ќе го слушнеме записот. Некои од овие аспекти се: Ниво на вознемиреност, неодлучност, тага и лутина.

Нивната следната студија открила дека оние луѓе кои зборуваат два јазика и кои научиле втор јазик по 16-годишна возраст, изразиле поголема непријатност кога ги слушнале нивните гласови снимени на нивниот прв јазик.

Малку е веројатно дека другите се изненадени колку што сме ние самите од нашиот глас, а уште помалку веројатно дека тие го следат нашиот глас на ист начин како што ние го слушаме. Ние не сме во навика критички да ги слушаме гласовите на другите луѓе, така што е сигурно дека само ние размислуваме за нашиот глас, заклучува Гардијан.Автор: Администратор
Објавено на: 11/04/2024 05:24