Намалување на прометот во трговијата, особено во трговијата на мало со храна, пијалаци и тутун, непрехранбени продукти, освен гориво и кај трговијата на мало со автомобилски горива.

Според податоците на Државниот завод за статистика во трговијата на мало во мај 2020 година, во споредба со мај 2019 година, гледано по групи и класи, намалување на прометот е забележано во групите: трговија на мало со храна, пијалаци и тутун номинално за 13,8 отсто, а реално за 15,6 отсто, во трговијата на мало со непрехранбени продукти, освен гориво номинално за 13,2 отсто, а реално за 13 отсто и трговија на мало, освен трговија со горива номинално за 13,5 отсто, а реално за 14,3 и трговија на мало со автомобилски горива номинално за 47,8 отсто, а реално за 29,2 отсто.Автор: Администратор
Објавено на: 30/06/2020 14:15