По долг период на изработка и добиено позитивно мислење од сите надлежни институции, Советот на Општина Аеродром на седницата што се одржа вчера го донесе деталниот урбанистички план што се однесува за поголемиот дел од населбата Лисиче што решава голем дел од комуналните и инфраструктурни проблеми на граѓаните од кои живеат во оваа населба и отвора можност за изградба на објекти од јавен интерес.

Со усвојувањето на овој ДУП, Општина Аеродром е една од првите општини што носи детален урбанистички план за рурални средини кој предвидува можност за легализација и изградба на објекти за индивидуално домување (индивидуални куќи). Истиот е резултат на ангажманот на општинските служби и решеноста на раководството на општината да затвори еден од најважните проблеми на граѓаните.

Со носењето на ДУП-от за овој дел од општината се отвора можност за легализација на веќе изградените објекти и изградба на легални објекти за индивидуално домување, како и регулирање на сопственоста на земјиштето, што пак е основ за забрзан инфраструктурен и економски развој на населеното место. Носењето на планот значи и планско градење, подобра инфраструктура и истиот отвора можност за изградба објекти од јавен интерес како детска градинка и спортска сала.

Освен носењето на деталниот урбанистички план, на иницијатива на Општина Аеродром, Советот на Град Скопје донесе одлука за намалување за 50 проценти на комуналиите за индивидуални објекти во овој дел од општината.Автор: Администратор
Објавено на: 03/12/2023 03:46