Повеќе од 90 отсто од вкупната стоковна размена на земјава во 2022 година е реализирана од претпријатијата вклучени во двата протока на стоки, покажуваат дефинитивните податоци на Државниот завод за статистика.

Притоа, суфицитот во размената на стоки е генериран, главно, од претпријатијата што му припаѓаат на секторот Индустрија, а дефицитот од претпријатијата што му припаѓаат на секторот Трговија.

Според податоците на Државниот завод за статистика, околу половина од вкупната вредност на извозот и на увозот е концентрирана во првите 50 претпријатијaАвтор: Администратор
Објавено на: 29/05/2024 22:28